Provincie brief sanering

Na het stuklopen van de onderhandelingen omtrent de eventuele overdracht van de saneringsplicht van Kamka naar de Gemeente heeft de Omgevingsdienst Regio Arnhem een brief opgesteld. De kern is dat binnen twee maanden na 30 april 2015 er een melding voor een wijziging van het saneringsplan ingediend moet zijn (lees “de verdere planning”).

Voor de volledige brief zie onderstaand document

Provincie 23-04-2015

Advertenties

Start bodemsanering

Nu alle procedures zijn afgerond is de sanering gestart met het afgraven van de vervuilde grond. Deze vervuilde grond lang onder de oude tanks, kantoortje en de loods. In de volgende fase wordt de vervuilde grond afgevoerd en vervangen door schone grond.