Veel vraag naar huizen in Ugchelen

STENTOR– APELDOORN – Inbreidingslocatie Het Groene Hart, dat komt op de plek van garage Van Kampen in Ugchelen kan bogen op grote belangstelling. Zaterdag kwamen zo’n zestig mensen de brochure ophalen in het Nieuwbouwcentrum Apeldoorn.

Oscar van Schaverbeke van Rodenburg Makelaars is erg content met de opkomst. “Het is natuurlijk een mooie locatie, maar in de huidige tijd is het altijd afwachten. Opvallend is dat voor alle woningtypes belangstelling bestaat. Zowel voor seniorenwoningen en eensgezinswoningen als voor vrijstaand en helften van dubbele woningen was belangstelling. Het is zeker niet uitgesloten dat het voor sommige huizen tot loting komt. Maar het is natuurlijk altijd afwachten hoeveel mensen daadwerkelijk de stap tot koop zetten.”

De belangstellenden hebben tot na Pasen de tijd om hun interesse kenbaar te maken. “Als er dan mensen zijn die op hetzelfde huis hun oog hebben laten vallen zal er geloot worden. Dat is wel zo eerlijk”, zegt Van Schaverbeke.

De makelaar vind het uniek van het project dat er allerlei indelingsopties in de plattegrond van de huizen mogelijk zijn terwijl dat de koper niets extra’s kost. “Dat kom je nog steeds weinig tegen.” Als een huis verkocht is, start de bouw bovendien meteen.

Commotie in buurt om bouw Ugchelen

STENTOR APELDOORN – Bewoners van twee straten in Ugchelen hebben op de valreep een alternatief plan ingediend voor de bouw van 31 woningen op het terrein van het voormalige tankstation en garagebedrijf van Van Kampen aan de Methusalemlaan. De tijd dringt echter, want de bouw moet al snel beginnen, anders loopt de ontwikkelaar subsidie van de provincie mis.

Daarbij gaat het om aanjaaggeld om de crisis in de bouw te bestrijden. Het geld wordt gebruikt om de zware bodemverontreiniging aan te pakken. Zonder opruiming daarvan kan de bouw niet doorgaan.

De gemeenteraad moet daarom snel een beslissing nemen over het bestemmingsplan voor de bouw van de woningen. Een deel van de bewoners in de omliggende straten dringt echter fel aan op een andere ontsluiting van het buurtje en heeft daarom een alternatief plan gepresenteerd. De politiek gaat op 9 februari de twee bouwplannen met elkaar vergelijken. Er kan dan later die maand net op tijd een besluit worden genomen.

 

Commotie in buurt om bouw Ugchelen

STENTOR-APELDOORN – Bewoners van twee straten in Ugchelen hebben op de valreep een alternatief plan ingediend voor de bouw van 31 woningen op het terrein van het voormalige tankstation en garagebedrijf van Van Kampen aan de Methusalemlaan. De tijd dringt echter, want de bouw moet al snel beginnen, anders loopt de ontwikkelaar subsidie van de provincie mis.

Daarbij gaat het om aanjaaggeld om de crisis in de bouw te bestrijden. Het geld wordt gebruikt om de zware bodemverontreiniging aan te pakken. Zonder opruiming daarvan kan de bouw niet doorgaan.

De gemeenteraad moet daarom snel een beslissing nemen over het bestemmingsplan voor de bouw van de woningen. Een deel van de bewoners in de omliggende straten dringt echter fel aan op een andere ontsluiting van het buurtje en heeft daarom een alternatief plan gepresenteerd. De politiek gaat op 9 februari de twee bouwplannen met elkaar vergelijken. Er kan dan later die maand net op tijd een besluit worden genomen.

Geld provincie voor bouw in Ugchelen

STENTOR – UGCHELEN – De provincie Gelderland wil 185.000 euro bijdragen aan de bodemsanering van het terrein van Van Kampen in Ugchelen.

Ter plekke zijn plannen om 31 woningen te bouwen. Daarvoor moet wel de bodemvervuiling worden opgeruimd.

De brijdrage moet nog worden goedgekeurd door provinciale staten, maar maakt deel uit van een potje van 7.5 miljoen euro voor projecten op het gebied van bodemsanering en woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Door toekenning van de bijdrage wordt de bouw van 31 woningen vlotgetrokken, een geval van ernstige bodemverontreiniging aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verbeterd.

Sanering van de bodemvervuiling in Ugchelen laat al jaren op zich wachten maar een doorbraak lijkt nu op handen.

Bij de provincie is nog een laatste subsidieaanvraag in behandeling, daarna is het hele bedrag van 7.5 miljoen euro besteed en zijn er in totaal zeventien gevallen van ernstige bodemsanering aangepakt en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

 

Opruimen vervuiling Ugchelen start in 2008

STENTOR –  De benzinevervuiling van het grondwater in de omgeving van de Methusalemlaan is ernstig.Maar de verontreiniging, afkomstig van pompstation Van Kampen hoeft niet met spoed te worden gesaneerd.

Dat is – voorlopig – de belangrijkste conclusie die de provincie Gelderland omwonenden gisteravond voorhield in Ugchelens Belang.

Milieu-ambtenaar Arjan de Visser van de provincie meldde gistermiddag met eigenaar Dirk van Kampen te hebben afgesproken dat deze in 2008 met sanering begint. In januari zou Van Kampen duidelijk maken hoe hij de sanering gaat uitvoeren.

Omdat sprake is van een ‘niet-spoedeisende’ sanering is Van Kampen niet verplicht het grondwater schoon te maken. Maar om hem te stimuleren gaat de provincie uitzoeken welke subsidies het bedrijf kan inzetten om de saneringskosten te drukken.

Nadat Van Kampen eerder de omgeving had laten onderzoeken deed de provincie een heronderzoek. Omdat er op korte afstand erg grote verschillen waren tussen de metingen. Het heronderzoek gaf aan dat er moet worden gesproken van ‘ernstige vervuiling’. Ook heeft het vervuilde grondwater zich sneller in oostelijke richting tot over de Marten Orgeslaan verplaatst dan verwacht. Niet snel genoeg echter voor het predikaat ‘spoedeisende sanering’.

Gezien de omvang van het vervuilde gebied verwacht De Visser dat het lang kan duren voordat de sanering effect laat zien. Sanering kan door ontvetting of het stimuleren van biologische afbraakprocessen.

Het is tijd dat Ugchelen een keer schoon wordt

STENTOR- Milieuwethouder Michael Boddeke verwacht dat de vervuiling geen gezondheidsrisico’s oplevert.
 
Deze vervuiling ligt behoorlijk diep.’ De bodem is vervuild op een diepte van tien tot twaalf meter. Het grondwater stroomt op twee meter diepte.

De wasserij waar de vervuiling van afkomstig is, droeg als laatste de naam Altena en grensde aan de voormalige papierfabriek en latere wasserij de Hamermolen. Wasserij Altena brandde in het midden van de jaren negentig af. De vervuiling ontstond voor 1980. Erfgenamen van de laatste eigenaar zijn niet aansprakelijk. De overheid draait voor de saneringskosten op. Daar zit ook een voordeel aan zegt Ron Nap van de gemeente Apeldoorn. ‘Omdat er nu niemand verantwoordelijk is kunnen we zo nodig haast maken.’

Het heeft volgens Nap nu geen zin om adviezen te geven om wel of niet te graven in tuinen of grondwater op te pompen. ‘We moeten eerst onderzoek van de GGD afwachten. Je zou omwonenden nodeloos bang maken.’ Hij hoopt dat de resultaten voor woensdagavond 7 februari bekend zijn. Dan houdt de gemeente Apeldoorn een informatieavond voor de ongeveer 300 huishoudens uit het vervuilde gebied.

Aanpak van de vervuilde bodem en grondwater gaat deel uitmaken van een groter plan dat er voor moet zorgen dat in 2030 alle ernstig vervuilde locaties in Apeldoorn gesaneerd of beheersbaar zijn.

Grote saneringsprojecten zijn bijvoorbeeld de voormalige Spartafabriek en Amefa. In Ugchelen zijn dat twee voormalige naast elkaar gelegen vuilstorten achter het Lukasziekenhuis, Hokatex (al gesaneerd), Texoclean (moet gauw beginnen), chemicaliënbedrijf Breustedt (gemeente is in overleg met projectontwikkelaar), Garage de Wit en Garage Van Kampen aan de Methusalemlaan (onderzoek nog bezig). Hoewel dorpsraadvoorzitter Wim de Haas erg is geschrokken van de omvang van de verontreiniging, vindt hij wel dat de gemeente nu beter bezig is. ‘Bij de vervuiling van Van Kampen liepen we achter de feiten aan, werden burgers pas laat geïnformeerd. Er is nu ook in kaart gebracht welke plekken in Ugchelen vervuild zijn en er komen plannen om dat aan te pakken. Het is tijd dat Ugchelen eens schoon wordt.’

Gemeente Apeldoorn houdt woensdag 7 februari om 19 uur in De Cantharel een informatieavond voor omwonenden