Start bouw nieuwe serie woningen

P1100345

Als vervanging van de senioren woningen is gestart met de bouw van twee drie-onder-een-kap woningen

Advertenties

Verslag informatie avond

Geachte bewoners en belangstellenden,

Fijn dat u met zovelen de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn op de informatieavond over het project Methusalemlaan. Zoals tijdens deze is  afgesproken, doe ik u hierbij het verslag (met vragen en antwoorden) en de bijlagen toekomen.

Mochten er naar aanleiding van het verslag toch nog vragen zijn of zaken ontbreken of onvolledig zijn, verzoek ik u per mail te reageren aan a.degroot@apeldoorn.nl en r.vandijk@apeldoorn.nl . Ook voor andere vragen omtrent dit project kunt u bij ons terecht.

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De volgende bijlagen sturen mee:

Met vriendelijke groet,

René van Dijk en Antoinette de Groot

Informatie avond

Op woensdag 29 april is een informatie avond gehouden in “Ugchelens Belang”.  Hierbij zal de stadsdeelwethouder dhr Kruithof, projectleider R. van Dijk en projectontwikkelaar Heutink aanwezig zijn. De opkomst was ongeveer 40-50 bewoners van de Marten Orgeslaan, Gerrit Palmlaan, Methusalemlaan en andere omliggende straten.

Na een korte introductie door de stadsdeelwethouder zijn alle vragen van de omwonenden geïnventariseerd. Deze hadden betrekking op de plaatsing van de nieuwe woningen ipv de seniorenwoningen, de stand van zaken omtrent infrastructuur (asfaltering), de sanering, verkeersveiligheid en aspecten als waterhuishouding (hoogte maaiveld, grindkoffers..) en gemeentelijke procedures.

In een open dialoog zijn zoveel mogelijk alle vragen beantwoord door de partijen. Door de voorzitter zijn notulen opgesteld die gezonden worden aan alle omwonenden via een persoonlijke email. Zodra deze beschikbaar is zal deze worden geplaatst in dit bericht via de link

Gemeentelijke bekendmaking Methasalemlaan 67B

De volgende aanvraag is binnengekomen bij de gemeente: Methusalemlaan (D7, groene hart van Ugchelen) (nieuw adres Methusalemlaan 67B): het bouwen van een vrijstaande woning (27 februari 2015)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen haakjes() achter het betreffende adres gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer & Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook online ingediend worden via het formulier op http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Gemeentelijke bekendmaking oprichten drie-onder-1 kap

Methusalemlaan (nieuwe adressen Gerrit Palmlaan 6 t/m 12) : het oprichten van 2 drie onder een kap woningen (13 februari 2015). Dit betreft een aanpassing op het oorspronkelijk bestemmingsplan (waarschijnlijk vervanging van 6 seniorenwoningen)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen haakjes() achter het betreffende adres gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,t.a.v. het team Advies, Verweer & Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook online ingediend worden via het formulier op http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Omgevingsvergunning drie-onder-1 kap woningen

Via de gemeente pagina (17dec) is er een omgevingsvergunning gepubliceerd voor onderstaande woning:

Methusalemlaan (groene hart van Ugchelen) 6 drie-onder-1-kap woningen

Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan niet worden ingezien.

Gemeentelijke bekendmaking 17 dec 2014