Aanleg riolering Groene Hart

De eerste stap van het bouwrijp maken is het aansluiten van de nieuwe riolering aan de bestaande straten. Dat ging redelijk vlot want Grontmij is 4 maart gestart en op 6 maart was het al klaar aan de Marten Orgeslaan. Op de Methusalemlaan is de aansluiting van de riolering gestart op 5 maart.

Vanuit de gemeente is een brief gekomen met daarin de bekendmaking van de bouwwerkzaamheden

Werkzaamheden woningbouw

Als je een panorama foto wilt zien van het bouwterrein klik dan op de volgende link

http://photosynth.net/view.aspx?cid=e55fd8e5-bb45-4d9f-ae10-8e1f759dd6ee

Advertenties

De eerste stappen

De eerste stappen worden gezet. De riolerings putten lagen er al een tijdje klaar om geplaatst te worden. Op vrijdag 1 maart is het terrein glad gestreken. Tevens zijn de bewoners aan de Marten Orgeslaan geinformeerd dat op maandag 4 maart er bouwwerkzaamheden gaan starten ivm de riolering.

Grontmij riolering brief

Misschien de laatste blik op de hoge dennenBorden aan de Marten OrgeslaanHet terrein glad

Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld:

Sanering

  • In een brief van de Gemeente Apeldoorn aan de omwonenden is aangegeven dat de bronbemaling en grondsanering start voor of direct na de bouwvakvakantie

Nieuwbouw

  • Gelijktijdig wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond
  • Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzes ingediend

Start sanering

2012-012963 methusalemlaan 59