Verslag informatie avond

Geachte bewoners en belangstellenden,

Fijn dat u met zovelen de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn op de informatieavond over het project Methusalemlaan. Zoals tijdens deze is  afgesproken, doe ik u hierbij het verslag (met vragen en antwoorden) en de bijlagen toekomen.

Mochten er naar aanleiding van het verslag toch nog vragen zijn of zaken ontbreken of onvolledig zijn, verzoek ik u per mail te reageren aan a.degroot@apeldoorn.nl en r.vandijk@apeldoorn.nl . Ook voor andere vragen omtrent dit project kunt u bij ons terecht.

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De volgende bijlagen sturen mee:

Met vriendelijke groet,

René van Dijk en Antoinette de Groot

Advertenties

Provincie brief sanering

Na het stuklopen van de onderhandelingen omtrent de eventuele overdracht van de saneringsplicht van Kamka naar de Gemeente heeft de Omgevingsdienst Regio Arnhem een brief opgesteld. De kern is dat binnen twee maanden na 30 april 2015 er een melding voor een wijziging van het saneringsplan ingediend moet zijn (lees “de verdere planning”).

Voor de volledige brief zie onderstaand document

Provincie 23-04-2015

Gemeentelijke bekendmaking Methasalemlaan 67B

De volgende aanvraag is binnengekomen bij de gemeente: Methusalemlaan (D7, groene hart van Ugchelen) (nieuw adres Methusalemlaan 67B): het bouwen van een vrijstaande woning (27 februari 2015)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen haakjes() achter het betreffende adres gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer & Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook online ingediend worden via het formulier op http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Gemeentelijke bekendmaking oprichten drie-onder-1 kap

Methusalemlaan (nieuwe adressen Gerrit Palmlaan 6 t/m 12) : het oprichten van 2 drie onder een kap woningen (13 februari 2015). Dit betreft een aanpassing op het oorspronkelijk bestemmingsplan (waarschijnlijk vervanging van 6 seniorenwoningen)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen haakjes() achter het betreffende adres gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,t.a.v. het team Advies, Verweer & Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook online ingediend worden via het formulier op http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Omgevingsvergunning drie-onder-1 kap woningen

Via de gemeente pagina (17dec) is er een omgevingsvergunning gepubliceerd voor onderstaande woning:

Methusalemlaan (groene hart van Ugchelen) 6 drie-onder-1-kap woningen

Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan niet worden ingezien.

Gemeentelijke bekendmaking 17 dec 2014

Omgevingsvergunning Methusalemlaan 67a

Via de gemeente pagina (10 dec) is er een omgevingsvergunning gepubliceerd voor onderstaande woning:

Methusalemlaan (groene hart van Ugchelen) bouwnr. D6 (nieuw adres Methusalemlaan 67A): het oprichten van een vrijstaande woning (28 november 2014)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen haakjes() achter het betreffende adres gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer & Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan
ook online ingediend worden via het formulier op http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Gemeentelijke bekendmaking 10 dec 2014

Omgevingsvergunning Gerrit Palmlaan 23, 25, 27

Het is al lange tijd rustig aan het front omtrent de sanering en bouwvoorbereidingen. Er zijn blijkbaar wel vorderingen. In de gemeentelijke bekenmakingen staan twee omgevingsvergunningen. Het betreft ingekomen aanvragen. Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen haakjes() achter het betreffende adres gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer & Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook online ingediend worden via het formulier op http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

  • het oprichten van een drie-onder-een-kap-woning (31 oktober 2014)